• 9
    Shares

Немојте да им судите на другите луѓе, затоа што не знаете што се крие во нивната душа.Со каква мера мерите, со таква мера ќе ви биде мерено и вам. Погледнете низ анимирани фотографии: