• 2
    Shares

 

три сељанки од лево една, на средина е Слаѓена Митовска од Крива Паланка  од десно лидерката на УЖ Ласовска од Свети Николе…Славица сељанка од Кочани….тие го дрмаат УЖ на ВМРО ДПМНЕ мизериии